Uvjeti kupnje

 • 01

  Otprema (dostava) robe

  Narudžbe dostavljamo na kućnu adresu kupca putem vlastite dostave ili naših distributera. Rok za uručenje narudžbi iznosi 1-7 radnih dana od dana narudžbe za registrirane korisnike. U rokove za uručenje ne računaju se:

  • dan prijama narudžbe
  • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese ili nekog drugog netočnog podatka bitnog za isporuku
  • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Živa voda d.o.o.
  • neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava aquaviva.hr Webshop narudžbe
 • 02

  Troškovi dostave

  Troškovi dostave Za narudžbe do 10,00€ (75,34 kn) dostava na kućnu adresu naplaćuje se 7,00€ (52,74 Kn). Za narudžbe iznad 10,00 € (75,34 kn) dostava na kućnu adresu je besplatna.

  U slučaju ne preuzimanja pošiljke, odnosno povrata iste na adresu pošiljatelja, dužni ste podmiriti nastale troškove dostave u iznosu od 7,00€ (52,74 kn).

 • 03

  Reklamacija robe

  U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti reklamaciju aquaviva.hr e-mailom, telefonski ili pismeno sukladno zakonskim uvjetima i rokovima. Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima materijalne nedostatke
  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
 • 04

  Odgovornost za materijalne nedostake

  Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

  Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Trgovac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ukoliko su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako trgovac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

  Kupac je obvezan obavijestiti trgovca o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

  Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti trgovcu, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje. Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka trgovac sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima može imati jednu od sljedećih obveza:

  • uklanjanje nedostatka
  • predaja druge stvari bez nedostatka
  • sniženje cijene
  • raskid ugovora

  U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, trgovac ne snosi odgovornost.

 • 05

  Jednostrani raskid ugovora

  Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

  Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

  U slučaju jednostranog raskida Ugovora, izvršit ćemo povrat novca koji smo primili od krajnjeg korisnika, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora.

  Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je krajnji korisnik izvršio uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

  Troškove povrata robe krajnji korisnik obavezan je snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Krajnji korisnik može se obratiti na e-mail adresu info@aquaviva.hr kako bi mu bio objašnjen postupak i način vraćanja proizvoda. Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

  Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

  Ukoliko korisnik/kupac želi ostvariti neko od navedenih prava, može kontaktirati Trgovca na adresu: Živa voda d.o.o. Karlovačka cesta 92 u Zagrebu ili putem e-mail adrese: info@aquaviva.hr

  Trgovac će prikupljene podatke čuvati samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ostvarenje ranije navedene svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Trgovac će određene osobne podatke čuvati u vremenskom period koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje Trgovca na čuvanje podataka. Ukoliko je korisnik/kupac Trgovcu dao privolu, osobne podatke će Trgovac obrađivati sve do povlačenja privole.

  U prvom redu, Trgovac kao Voditelj obrade prikuplja podatke potrebe za ispunjenje njegove obveze isporuke proizvoda i usluge, kao što su: ime, prezime, adresa, oib, broj telefona i/ili mobilnog telefona, e-mail adresa, financijske informacije kao što su informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje korisnik/kupac pruži prilikom narudžbe i/ili plaćanja.

  Trgovac se obvezuje štititi osobne podatke kupaca/ korisnika na način da se svi podatci o korisnicima/kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Podaci se čuvaju u sigurnom okruženju, zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjene ili uništenja.

  Trgovac neće prosljeđivati osobne podatke bez prethodne suglasnosti korisnika/kupca, osim: Vanjskim izvođačima koji obrađuju podatke samo za ime, za račun, pod vodstvom i nadzorom Društva Državnim organima vlasti na temelju njihovog obrazloženog pisanog zahtjeva u svrhu provođenja određenog postupka.

 • 06

  Načini plaćanja

  Sklapanjem kupoprodajnog ugovora kupac se obvezuje uplatiti kupoprodajnu cijenu iz navedenog ugovora. Kupac proizvode može platiti:

  • Plaćanjem gotovim novcem po primitku pošiljke.
  • Opcija plaćanja pouzećem vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom.
  • Kreditnom ili debitnom karticom

  Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

  CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

  Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

  Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

  Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

  Hvala što koristite CorvusPay!

  Visa MasterCard Maestro Diners Club International Discover

  Mastercard® Identity Check™ Visa Secure

 • 07

  Izjava o konverziji

  All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Povratak na vrh